Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Esdeveniment

m Qualsevol dels resultats possibles que es poden produir en un experiment aleatori. Per exemple, que en el llançament d’un dau surti un nombre més gran que 3. (probabilitat)

Enllaç permanent: Esdeveniment - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Error no mostral | Glossari Estadística | Esdeveniment equiprobable >