Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Esdeveniment possible

m Esdeveniment que pot ocórrer dins del conjunt de fets. Per exemple, que en el llançament d’un dau surti el 3. (probabilitat)

Enllaç permanent: Esdeveniment possible - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Esdeveniment impossible | Glossari Estadística | Esdeveniment segur >