Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Esdeveniment segur

m Esdeveniment que pot ocórrer amb tota certesa. Per exemple, que en el llançament d’un dau surti un número entre 1 i 6. (probabilitat)

Enllaç permanent: Esdeveniment segur - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Esdeveniment possible | Glossari Estadística | Esperança matemàtica >

Novetats