Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Esdeveniment impossible

m Esdeveniment que no pot ocórrer mai; per tant, la seva probabilitat és zero. Per exemple, que en el llançament d’un dau de 6 cares surti el 7. (probabilitat)

Enllaç permanent: Esdeveniment impossible - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Esdeveniment equiprobable | Glossari Estadística | Esdeveniment possible >