Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Estadìstica descriptiva

f Part de l’estadística que descriu, analitza i representa un conjunt de dades utilitzant mètodes numèrics i gràfics amb l’objectiu de sintetitzar i representar aquesta informació. (estadística descriptiva)

Enllaç permanent: Estadìstica descriptiva - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Estadìstica | Glossari Estadística | Estimaciò >

Novetats