Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Estimaciò

f Càlcul del valor esperat d'un o de més paràmetres d'una població a partir de les observacions d'una mostra. (inferència estadística)

Enllaç permanent: Estimaciò - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Estadìstica descriptiva | Glossari Estadística | Experiment aleatori >

Novetats