Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Experiment aleatori

m Prova el resultat de la qual no es pot predir perquè depèn de l’atzar. Es pot repetir sempre sota les mateixes condicions. Per exemple, llançar un dau o llançar una moneda. (probabilitat)

Enllaç permanent: Experiment aleatori - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Estimaciò | Glossari Estadística | Freqüència >