Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Freqüència

f Nombre de vegades que es repeteix, en una població o mostra, cada una de les categories d'una variable qualitativa o dels valors d'una variable quantitativa. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Freqüència - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Experiment aleatori | Glossari Estadística | Freqüència absoluta >