Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Freqüència absoluta acumulada

S'anomena freqüència absoluta acumulada (Fi) d'un valor Xi el nombre de repeticions de valors que són més petits o iguals que ell [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Freqüència absoluta acumulada - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Freqüència absoluta | Glossari Estadística | Freqüència acumulada >