Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Freqüència absoluta

f Nombre d’elements d’una població o d’una mostra que tenen un determinat valor d’una variable. La suma de totes les freqüències absolutes ha de ser igual al total de la població o de la mostra. (conceptes bàsics)

S'anomena freqüència absoluta d'un valor Xi el nombre de vegades que es repeteix aquest [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Freqüència absoluta - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Freqüència | Glossari Estadística | Freqüència absoluta acumulada >