Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Freqüència acumulada

f Suma de les freqüències, absolutes o relatives, d’una variable fins a un cert valor. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Freqüència acumulada - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Freqüència absoluta acumulada | Glossari Estadística | Freqüència relativa >