Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Freqüència relativa acumulada

S'anomena freqüència relativa acumulada (Hi) d'un valor xi el quocient entre la freqüència absoluta acumulada i el nombre total de dades [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Freqüència relativa acumulada - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Freqüència relativa | Glossari Estadística | Gràfic >

Novetats