Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Gràfic

m Representació de les dades recollides mitjançant un dibuix, que sintetitza una demostració, un concepte, un procediment o una distribució d’aquestes dades. Els gràfics poden ser de diferents tipus: barres, sectors, lineals, pictogrames, cartogrames i histogrames, entre d’altres. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Gràfic - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Freqüència relativa acumulada | Glossari Estadística | Histograma >