Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Histograma

m Representació gràfica per a variables quantitatives contínues que s’obté construint sobre cada interval de classe, marcat en l’eix d’abscisses, un rectangle l’àrea del qual és proporcional a la freqüència, absoluta o relativa, corresponent a l’interval. (conceptes bàsics) Animació

Enllaç permanent: Histograma - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Gràfic | Glossari Estadística | Ìndex >