Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Permutaciò

f Cadascuna de les ordenacions possibles dels elements d'un conjunt, quan el seu nombre és finit. Per exemple, en el conjunt de valor 1, 2, 3, les ordenacions possibles sense repetició són: (1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2) i (3, 2, 1). (probabilitat)

Enllaç permanent: Permutaciò - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Paràmetre poblacional | Glossari Estadística | Pictograma >

Novetats