Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Paràmetre poblacional

m Valor vertader de la mesura d’alguna característica de la població i que, quan és desconegut, es pot estimar mitjançant una mostra. (inferència estadística)

Enllaç permanent: Paràmetre poblacional - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Nivell de confiança | Glossari Estadística | Permutaciò >