Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Pictograma

m Representació gràfica mitjançant dibuixos de les dades recollides. S’elabora amb el mateix procediment que un diagrama de barres, però substituint els rectangles per dibuixos que simbolitzen el fenomen estudiat. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Pictograma - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Permutaciò | Glossari Estadística | Poblaciò >