Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Poblaciò

f Conjunt finit o infinit d’individus, unitats o elements que són objecte d’estudi i dels quals es requereix informació. Generalment se simbolitza amb la lletra N.(inferència estadística). sin. compl. univers.

Conjunt d'elements dels quals volem estudiar alguna característica determinada [Distribució unidimensional].

Enllaç permanent: Poblaciò - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Pictograma | Glossari Estadística | Probabilitat >