Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Proporciò

f Quocient d’un valor per un altre, en què el numerador és una part del denominador. Per exemple, el nombre d’homes dividit pel nombre total de persones (homes i dones). Es pot considerar un cas particular de raó. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Proporciò - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Probabilitat | Glossari Estadística | Quartil >