Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Quartil

m Cadascun dels tres valors que divideixen una llista ordenada de dades observades d’una variable en 4 conjunts amb el mateix nombre de dades. El primer quartil deixa per sota seu el 25% de les observacions, el segon quartil equival a la mediana i deixa per sota el 50% de les observacions i el tercer quartil deixa per sota el 75% de les observacions. El quart quartil es correspon amb el valor màxim observat (100%). (estadística descriptiva)

Enllaç permanent: Quartil - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Proporciò | Glossari Estadística | Rang >