Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Raò

f Quocient d’un nombre per un altre. Per exemple, el quocient entre el nombre d’homes i de dones. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Raò - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Rang | Glossari Estadística | Recollida de dades >