Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Tant per cent

m Proporció d’una quantitat respecte d’una altra referida al valor cent com a unitat. Per exemple, el 15% de la població total és població estrangera vol dir el mateix que la fracció 15/100 i que 15 de cada 100 persones són estrangeres. (conceptes bàsics). sin. percentatge

Enllaç permanent: Tant per cent - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Recollida de dades | Glossari Estadística | Taula de doble entrada >