Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Taula de doble entrada

f Disposició pràctica en què les dades s’ordenen i/o es classifiquen per files i columnes, representativa de dues variables diferents. Per exemple, una taula on es recullen dades del pes i l’alçada. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Taula de doble entrada - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Tant per cent | Glossari Estadística | Taula de freqüències >