Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Taula de freqüències

f Llista sistemàtica dels valors obtinguts de la variable observada amb la seva freqüència, absoluta o relativa, i que facilita el treball posterior de maneig i anàlisi de les dades. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Taula de freqüències - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Taula de doble entrada | Glossari Estadística | Taxa >

Novetats