Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Variable aleatòria

f Variable que pot rebre diversos valors numèrics que depenen de l’atzar, per exemple, en una moneda, cara o creu. (conceptes bàsics)

Enllaç permanent: Variable aleatòria - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Variable | Glossari Estadística | Variable contìnua >

Novetats