Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Variable discreta

f Variable quantitativa que s’expressa mitjançant un nombre sencer, per exemple el nombre de fills o el nombre d’ocupats d’una empresa. (conceptes bàsics) Animació

Enllaç permanent: Variable discreta - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Variable contìnua | Glossari Estadística | Variable qualitativa >

Novetats