Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Variable qualitativa

f Variable que s’expressa mitjançant una qualitat, per exemple el sexe o l’ocupació. (conceptes bàsics) sin. compl. atribut Animació

Enllaç permanent: Variable qualitativa - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Variable discreta | Glossari Estadística | Variable quantitativa >