Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Variable quantitativa

f Variable que s’expressa mitjançant una quantitat (un número) i pot ser contínua o discreta. Per exemple, el pes és una variable quantitativa contínua i el nombre de fills és una variable quantitativa discreta. (conceptes bàsics) Animació

Enllaç permanent: Variable quantitativa - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Variable qualitativa | Glossari Estadística | Variaciò >

Novetats