Glossaris

Glossaris

Glossari Estadística / Terme

Variaciò

f Cadascun dels subconjunts del mateix nombre d’elements d’un conjunt finit donat, de manera que dos d’aquests subconjunts difereixen en algun element o en l’ordre en què s’han pres aquests elements. (probabilitat)

Enllaç permanent: Variaciò - Data: 2013-06-23 09:18:38


< Variable quantitativa | Glossari Estadística | Variància >