Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Contingència

Tot allò que pot existir o no existir. El contrari de la necessitat.

Enllaç permanent: Contingència - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Cognitiu | Glossari Filosofia | Cosmogonia >