Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Cosmogonia

Explicacions mítiques o religioses sobre l’origen de l’univers.

Enllaç permanent: Cosmogonia - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Contingència | Glossari Filosofia | Cosmologia >