Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Cosmologia

Ciència que estudia l’estructura i principis de l’univers.

Enllaç permanent: Cosmologia - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Cosmogonia | Glossari Filosofia | Cultura >