Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Escepticisme

Doctrina que dubta de la possibilitat d’aconseguir un coneixement veritable.

Enllaç permanent: Escepticisme - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Epistemologia | Glossari Filosofia | Fal•làcia >