Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Fal•làcia

Raonament lògic que, tot i semblar correcte, no ho és.

Enllaç permanent: Fal•làcia - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Escepticisme | Glossari Filosofia | Filantrop >