Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Heliocentrisme

Teoria que defensa que el Sol ocupa el centre del nostre sistema.

Enllaç permanent: Heliocentrisme - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Geocentrisme | Glossari Filosofia | Heretgia >