Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Maniqueisme

Doctrina del persa Manes que explica la totalitat del que existeix a partir de l’acció de dos principis: el bé (la llum) i el mal (la foscor).

Enllaç permanent: Maniqueisme - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Logos | Glossari Filosofia | Materialisme >