Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Materialisme

Doctrina que explica la realitat a partir de la matèria i les lleis a què està sotmesa.

Enllaç permanent: Materialisme - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Maniqueisme | Glossari Filosofia | Mecanicisme >