Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Mecanicisme

Doctrina que explica la totalitat dels fenòmens naturals de forma autònoma, a partir de la seva estructura interna.

Enllaç permanent: Mecanicisme - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Materialisme | Glossari Filosofia | Metafísica >