Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Monisme

Doctrina que explica el conjunt del que existeix a partir de l’acció d’un únic principi.

Enllaç permanent: Monisme - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Mite | Glossari Filosofia | Moral >