Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Moral

Conjunt de valors i principis que guien la conducta d’una persona.

Enllaç permanent: Moral - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Monisme | Glossari Filosofia | Naturalesa >