Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Necessitat

Conjunt de fenòmens que no poden existir de cap altra manera o el contrari dels quals és impossible.

Enllaç permanent: Necessitat - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Naturalesa | Glossari Filosofia | Ontologia >