Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Ontologia

Part de la metafísica que reflexiona sobre l’ésser.

Enllaç permanent: Ontologia - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Necessitat | Glossari Filosofia | Ortodòxia >