Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Paradoxa

Afirmació que sembla contradictòria o que va contra el sentit comú.

Enllaç permanent: Paradoxa - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Panteisme | Glossari Filosofia | Percepció >