Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Percepció

És la captació sensorial d’un conjunt de dades sensibles o estímuls.

Enllaç permanent: Percepció - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Paradoxa | Glossari Filosofia | Positivisme >