Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Proposició

(veure judici)

Enllaç permanent: Proposició - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Praxis | Glossari Filosofia | Racionalisme >