Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Praxis

Etimològicament significa acció i, per tant, es contraposa a especulació o contemplació.

Enllaç permanent: Praxis - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Pragmatisme | Glossari Filosofia | Proposició >