Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Sentiment

Estat afectiu que persisteix en el temps, a diferència de l’emoció que és més intensa i puntual.

Enllaç permanent: Sentiment - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Sensació | Glossari Filosofia | Sil•logisme >