Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Sil•logisme

És un tipus de raonament deductiu que consta de dues premisses i una conclusió.

Enllaç permanent: Sil•logisme - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Sentiment | Glossari Filosofia | Teocentrisme >