Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Transcendència

Tot allò que existeix més enllà de la consciència i, per extensió, del món físic.

Enllaç permanent: Transcendència - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Teologia | Glossari Filosofia | Validesa >