Glossaris

Glossaris

Glossari Filosofia / Terme

Virtut

Qualitat moral positiva que acostuma a contraposar-se al defecte (ètica) o el vici (religió).

Enllaç permanent: Virtut - Data: 2015-02-21 08:39:54


< Veritat | Glossari Filosofia